Збирка легата

89
Плакета, од метала, неправилног облика са утиснутим текстом: „Аранђеловац“ и гравурама. Четврта година смотре Југословенске уметности „Мермер и звуци“ Аранђеловац – 1971;

88
Плакета округлог облика, од метала, са утиснутим текстом: „Horreum Margi – Ravno – Ćuprija“ и гравурама на предњој страни, са кутијом;
52
Старински притискач за хартију, четвртастог облика, од метала, у облику печата са четвртастим тањиром од метала, са гравурама и тањир са гравурама.
51
Медаља од метала, златне боје, у облику диска на металном постољу са црвеним каменом у средини и гравурама по ободу диска;
50
Мастионица од метала са фигуром анђела са два отвора за мастило;
49
Плакета правоугаоног облика, од метала са утиснутим текстом и сликом на предњој страни, у кутији. Израда: Аура-Метал Суботица. На предњој страни утиснут текст: „Просвета 35; 1949-1979“;
48
Плакета округлог облика са утиснутим текстом на предњој страни, а на полеђини утиснута графика, са кутијом. Предња страна: Етнографски музеј Београд – 1901-1976. Полеђина: утиснута графика;
47
Плакета са утиснутим текстом:
1. На предњој страни: „Дис“
2. На полеђини: „Учеснику Дисовог пролећа у Чачку“
Метална плочица са утиснутим текстом: „Душану Матићу учеснику деветог Дисовог пролећа 14. мај 1972 Чачак; Одбор Дисовог пролећа“;
45
Округла бакарна плакета, у кутији са утиснутим текстом – Смотра југословенске уметности – Аранђеловац „Мермер и звуци“;
43
Еколошка плакета округлог облика додељена Душану Матићу, од метала, златне боје на постољу са угравираним текстом на француском језику;
41
Златни микрофон, метални, на дрвеном постољу, са утиснутим текстом, са кутијом. Златни микрофон је признање које је својевремено увео Радио Београд за све појединце који су допринели развоју и популаризацији њиховог програма;
40
Плакета Уметничке академије Београда Душану Матићу ректору Позоришне академије у Београду, округла, од метала, на постољу;
22a
Округли тањир са сребрном чашом;
22
Округли тањир са сребрном чашом;
20
Црна пепељара,од метала са фигуром ирваса;

Плакете, повеље и новински чланци Душана Матића

1
Повеља којом Српска академија наукa и уметности проглашава Душана Матића за свог редовног члана.
1971. година.

2
Октобарска награда Душану Матићу за књижевност и преводичаштво.
1978. година.
3
Седмојулска награда за књигу песама „Буђење материје“.
1960. година.
4
Повеља за учешће у прослави поводом 400 година од рођења Вилијема Шекспира.
1964. година.
5
Повеља о именовању Душана Матића, председника југословенско-француског Удружења песника и есејиста, за официра легије части.
1963. година.
6
Фељтон настао на основу интервјуа са Душаном Матићем који је за Радио Београд водио Владимир Буњац.
1980. година.
6a
Фељтон настао на основу интервјуа са Душаном Матићем који је за Радио Београд водио Владимир Буњац.
1980. година.
6b
Фељтон настао на основу интервјуа са Душаном Матићем који је за Радио Београд водио Владимир Буњац.
1980. година.
6c
Фељтон настао на основу интервјуа са Душаном Матићем који је за Радио Београд водио Владимир Буњац.
1980. година.