Конкурс за књижевну награду „Матићев шал“ 2019

 

 

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА “ДУШАН МАТИЋ”  У ЋУПРИЈИ РАСПИСУЈЕ

К   О   Н   К   У   Р   С

ЗА ДОДЕЛУ КЊИЖЕВНЕ НАГРАДЕ

  „М А Т И Ћ Е В   Ш А Л“     З А   2 0 1 9.     Г О Д И Н У

 

Право учешћа на Конкурсу имају млади песници из Србије до 27 година живота са својом првом књигом песама која је објављена у периоду између септембра 2018. и августа 2019. године.

Конкурс је отворен до 31. августа 2019. године. По пет примерака књиге песама слати на адресу:

 

Народна библиотека „Душан Матић“

(За „Матићев шал“)

                                                                       Милице Ценић 15

                                                                          35230 Ћуприја

 

 

Такође Вас можда интересује...