Легат Душана Матића

Легат Душана Матића је 18. марта 2014. године Управни одбор Народне библиотеке Србије ставио на листу старе и ретке библиотечке грађе од великог значаја.

Legat Dusan MaticОвим је Легат добио заслужени значај Културног добра велике вредности и постао незаобилазан ослонац у сваком истраживачком раду у историји књижевности, нарочито надреализма на нашим просторима. До сада су нам се већ поводом овога обратиле еминентне институције, а ми наводимо као најзначајнију за сада, сарадњу са Музејoм савремене уметности у Београду, који ради  поставку о надреализму у штампи на нашим просторима, у оквиру јубилеја „35. Матићеви дани“.

Будући да је српски надреализам тесно повезан са европским, а нарочито француским надреализмом, планирано је и остварење  међународне сарадње на овом плану.

Легат се састоји од Матићеве личне библиотеке која садржи велики број књига на српском али и на страним језицима, докумената, преписке, слика, цртежа, награда и признања која је Матић добијао и намештаја његове радне собе у којима су се одржавале чувене Матићеве причаонице.

Легат је незаобилазан део сваке организоване посете Библиотеци и има огроман број позитивних утисака.

 

Такође Вас можда интересује...