Одељења

Народна библиотека „Душан Матић“ састоји се од следећих организационих јединица:

Одељење управе >>

Одељење за набавку и обраду библиотечке грађе >>

Завичајно одељење и Одељење старе и ретке књиге >>

Одељење за рад са одраслим читаоцима >>

Одељење стручног и научног фонда >>

Одељење за рад са децом >>

Читаоница и Интернет читаоница >>

Одељење општих и помоћних послова >>

     Књижни фонд Библиотеке броји око 56.000 књига. Од тог броја, око 10.000 књига је на Одељењу стручног и научног фонда, приближно исто толико књига је на Дечјем одељењу, а Одељење за одрасле броји око 35.000 књига из домаће и светске књижевности. Завичајно одељење се састоји од 111 монографских публикација, 108 серијских публикација и преко 500 јединица некњижне грађе.