Читаоница

   Читаоница има 16 читаоничних места намењених деци и одраслима, корисницима библиотеке. У читаоници се користи грађа из референсне збирке као и део стручне и научне литературе који се не позајмљује ван библиотеке.

           ЧитаоницаЧитаоницаЧитаоница