Одељење за обраду књига

   Обраду књига ради у овом тренутку шесторо радника Библиотеке. Рад је подељен у два сегмента: обрада приновљених јединица библиотечке грађе и унос постојећег фонда у cobiss базу података. За сада се обрађују, инвентаришу и каталогизирају само монографске публикације.

  COBISSCOBISS COBISS