Одељење стручног и научног фонда

   Одељење стручне књиге је физички издвојен књижни фонд, сложен по UDK систему, који омогућује лакше сналажење корисника. Стучно и научно одељење има око 10 000 монографских публикација, од којих је неких 70% доступно за позајмицу ван библиотеке, а остатак се користи у читаоници. Корисницима је на располагању богат избор стручне литературае из свих области људског знања као и стручна помоћ у одабиру одговарајућег матерјала за њихов рад. У склопу овог одељења налази се и књига на страном језику чији фонд је већим делом добијен на поклон од грађана Ћуприје, али и од француске и америчке амбасаде.

 

   Стручно одељењеСтручно одељењеСтручно одељењеСтручно одељење