Завичајно одељење

   Завичајно одељење Народне библиотеке „Душан Матић“ у Ћуприји окупља на једном месту библиотечку грађу која је по тематском , ауторском или издавачком критеријуму везана за Ћуприју и њену околину. Поред монографских публикација, завичајна збирка садржи и велики број разгледница, плаката, каталога изложби, фотографија и остале некњижне библиотечке грађе која се односи на Ћуприју. Самим тим завичајна збирка наше библиотеке је полазна тачка сваког истраживачког рада које се тиче Ћуприје и околине.

         Завичајно одељењеЗавичајно одељењеЗавичајно одељењеЗавичајно одељење

ЗАВИЧАЈНИ ПИСЦИ

Завичајни писци су сви писци који су рођени у Ћуприји или су живели и стварали у Ћуприји или сада живе и стварају у Ћуприји:
• Душан Матић
• Драгослав Михаиловић
• Здравко Стојановић
• Злата Живадиновић

Чланови Удружења књижевника Србије из Ћуприје:
1. Борисав Благојевић
2. Горан Стојковић
3. Милка Ижогин
4. Миле Лазаревић
5. Слободан Јовановић
6. Слободан Станковић
7. Небојша Петронијевић
8. Богољуб Бата Ждерић
9. Радивоје Пацко Миладиновић
10. Богољуб М. Михајловић
11. Зоран Андријашевић